เชิญชวนนักเรียนและคุณครูที่สนใจร่วมส่งโครงงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก

เชิญชวนนักเรียนและคุณครูที่สนใจร่วมส่งโครงงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ซึ่งในปีนี้ทางศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จะจัดการประกวดรอบคัดเลือกขึ้นในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563- วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
📌รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2ttwFpX